Gửi tin nhắn
aboutus
QC Hồ sơ
Phòng kiểm soát chất lượng của chúng tôi có trách nhiệm xác nhận các mặt hàng có liên quan trong quá trình thiết kế và phát triển, kiểm tra và xác minh tính khả thi của công nghệ sản xuất, quản lý người ủng hộ, kiểm tra vật liệu, kiểm soát quy trình, kiểm tra sản phẩm xuất xưởng, bán hàng dịch vụ, thiết lập, quản lý các thiết bị và đồ đạc cũng như thực tiễn và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng.

Toàn bộ quá trình như sau: kiểm soát trong quá trình phát triển sản phẩm, kiểm soát việc lấy mẫu, kiểm soát việc sản xuất hàng loạt nhỏ, kiểm tra vật liệu, kiểm soát quá trình (bao gồm quản lý thiết bị), kiểm tra thành phẩm (bao gồm kiểm tra độ chín kỹ thuật), lấy mẫu sản phẩm từ nhà máy và quản lý dịch vụ hậu mãi.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc